Arti Bertajuk-Tajuk Menurut Kbbi

Sedang Trending 2 minggu yang lalu

Pengertian Bertajuk-tajuk

Bertajuk-tajuk adalah sebuah kata kerja yang memiliki arti mengenakan tajuk, memberikan tajuk pada, menuliskan tajuk pada. Kata ini merupakan salah satu kata yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Contoh Penggunaan Bertajuk-tajuk dalam Kalimat

Beberapa contoh penggunaan kata bertajuk-tajuk dalam kalimat adalah:

  1. Dalam presentasi tersebut, saya akan bertajuk-tajuk materi yang akan saya sampaikan.
  2. Sebagai seorang penulis, saya seringkali bertajuk-tajuk artikel yang saya tulis agar lebih menarik bagi pembaca.
  3. Judul buku ini sangat bertajuk-tajuk, sehingga membuat saya ingin segera membacanya.

Antonim Bertajuk-tajuk

Antonim dari bertajuk-tajuk adalah tidak bertajuk-tajuk atau tanpa tajuk.

Sinonim Bertajuk-tajuk

Beberapa sinonim dari bertajuk-tajuk adalah berjudul, berlabel, berperingkat, atau berpasangan.